top of page

Lego Robotics

Updated: Nov 3, 2021Ons robotte het reeds by die skool aangekom en die opgewondenheid loop hoog.

Leerlinge skakel in as spanne wat ‘n robot moet ontwerp, bou en programmeer om ‘n aantal uitdagings op ‘n speelveld die hoof te bied.

Buiten baie pret, word leerlinge geleer hoe om as ‘n span saam te werk, maar ook hoe om wetenskap, tegnologie, verbeelding en wiskundige konsepte te kombineer om probleme op te los.

Hierdie is net nog ‘n manier hoe Pomario kinders voorberei vir die toekoms

32 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page