top of page

Pomario Post #14 Term 1

‘n Mens kan nie glo dat ons alweer die einde van die eerste kwartaal bereik het nie! By Pomario bly ons steeds daaraan toegewy om vir ons kinders net die beste te bied en hoë akademiese standaarde te handhaaf.  Bewyse hiervan is die volgende:


74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page