top of page

Newsletter 08.12.23

Pomario kyk terug op ‘n baie suksesvolle jaar en ons wil graag hiermee elke onderwyser, ouer, grootouer, aandeelhouer, borg en kind bedank vir u bydrae om 2023 die beste jaar nóg in die geskiedenis van ons pragtige skool te maak.

124 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page