top of page

Newsletter 21.04.23

Die tweede kwartaal is goed op dreef en ons het reeds 'n paar opwindende dae gehad!


Byna veertig ouers en personeellede het ons studiekursus op Saterdag, 22 April bygewoon. Mev Stephanie Piek, opvoedkundige sielkundige, het vir ons praktiese hulpmiddels gegee om ons kinders in die klas en by die huis te ondersteun.


Download our newsletter to activate links:

NEWSLETTER 21.04
.23
Download 23 • 5.78MB

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


Post: Blog2_Post
bottom of page