top of page

Newsletter 12.05.23

Wat ‘n heerlike twee weke het ons nie gehad nie! In die klasse werk ons hard en op die sportveld presteer ons mooi. Die ’n plesier om ‘n “Pomariër” te wees!

Download our newsletter to activate links:

NEWSLETTER 12..05
.pdf
Download PDF • 7.78MB
41 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page