top of page

Newsletter 11.08.23

Pomario never fails to surprise!” Hierdie woorde van ‘n ouer tydens ‘n “parkeer-terreingesprek” vanoggend het my weer met dankbaarheid na ons skool laat kyk. Ons vier hierdie winter nie net 4 jaar in ons nuwe skoolgeboue nie, maar ook talle verbeterings wat tekenend is van die vooruitgang van ons pragtige skool.
84 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page