top of page

Naartjie News | May 2023


Die voorskool het die 2de kwartaal met groot opgewondenheid afgeskop. Ons het die klasroetines aangepas om maksimum kwaliteit onderrig aan ons voorskool kleuters te bied.


NAARTJIE NEWS
.pdf
Download PDF • 7.94MB
52 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page