top of page

Newsletter 19.05.23

Die tweede kwartaal was tot dusver propvol aktiwiteite en ons is dankbaar vir soveel geleenthede wat die skool vir die kinders skep om te ontwikkel en te groei. Nou skuif ons fokus egter na die akademie en die Junie-eksamen wat binnekort begin.

93 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


Post: Blog2_Post
bottom of page