top of page

Newsletter 17.03.23

Updated: Mar 18, 2023

Dit is toetstyd en 'n stilte daal elke oggend oor die skool neer terwyl die kinders in Gr 4 tot 9 rekenskap gee van die werk wat gedurende die kwartaal gedoen is. Te oordeel aan die voorlopige uitslae lyk dit of hulle uitstekend vaar ! Ons sien uit na die vorderingsverslae aan die einde van die kwartaal.Download our newsletter to activate links:


NEWSLETTER 17.03
.pdf
Download PDF • 6.16MB
91 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page