top of page

Nuusbrief 08.12.23

Pomario kyk terug op ‘n baie suksesvolle jaar en ons wil graag hiermee elke onderwyser, ouer, grootouer, aandeelhouer, borg en kind bedank vir u bydrae om 2023 die beste jaar nóg in die geskiedenis van ons pragtige skool te maak.
1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page